Nosaltres

No Amb La Guerra som un projecte educatiu que neix amb la voluntat de donar resposta a la manca de coneixença que hi ha envers la realitat que es viu en territoris afectats per la guerra i promoure una educació per la pau.
Entenem l’educació com una eina bàsica per trencar les fronteres de la ment, per construir ponts entre cultures i persones, per treballar l’empatia i educar al jovent per tal que tingui un compromís envers el món.
Els nostres projectes van destinats a sensibilitzar la societat sobre la situació de les persones refugiades i a fomentar la pau, la integració social i el respecte cultural aquí i als territoris afectats per la guerra. 
Així doncs, considerem l’educació per la pau un dels pilars per a poder caminar cap a un món més just on la gent es pugui desplaçar lliurement, on no hi hagi diferències entre passaports i on ni la guerra ni la persecució ideològica siguin un motiu migratori. 

Origen

No Amb La Guerra comença a gestar-se al setembre 2017 després d’una experiència de voluntariat de tres joves catalans a la ciutat de Madaba, Jordània, per tal de conèixer la realitat de les persones refugiades a causa de la guerra de Síria i dels múltiples conflictes de l’Iraq. Un dels motius que empenyen a aquests tres joves és la necessitat de donar resposta als prejudicis que veuen cap a la cultura àrab, incrementats després dels incidents de Les Rambles a Barcelona l’agost d’aquell mateix any.

A Madaba coneixen l’associació Italiana Non Dalla Guerra, qui promou una idea de resposta social cap al rebuig, la discriminació i la indiferència a través d’una educació per la pau, que parteix de la base, de la societat civil i del món de l’escola.

Els viatges anuals a Jordània que membres de la nostra associació han anat fent des del 2017 al país fronterer de Síria i a altres territoris afectats per la qüestió migrant, han aconseguit un reforç en els ideals i valors que ens defineixen com a associació i com a persones membres de la mateixa. La consciència que és des de casa nostra el principi del camí cap a una societat més justa i igual per tothom ens ha acompanyat des dels inicis; que si volem obrir fronteres, les primeres són les de la nostra ment; que per actuar, primer s’ha de conèixer; que per acollir, primer ens hem de veure a tots com a iguals; i que és des del jovent on es pot començar a parlar de futur.

La nostra missió és visualitzar les realitats dels països afectats per l’impacte de la guerra (principalment de l’Orient Mitjà) i trencar amb els prejudicis i les idees predefinides que en tenim. També volem promoure una educació per la pau entre els infants i joves d’altres entitats i associacions com a eina per donar suport material i humà en aquests territoris i expandir aquest missatge en la nostra societat.  

La nostra visió és la d’un món basat en el respecte pels drets humans, en la igualtat d’oportunitats i en el diàleg com a eina de resolució de conflictes. Un món on no calgui el concepte de “persona refugiada”, ja que no hi ha res del que calgui refugiar-se, ni guerra, ni fam, ni pobresa absoluta. Tenim una visió que el NO és una paraula que ha d’anar unida amb GUERRA

Consciència crítica: És la capacitat d’analitzar un problema des de diferents punts de vista fins a crear-nos una visió pròpia d’aquest per poder construir i transformar. La consciència crítica ens permet desenvolupar-nos en diferents àmbits amb una opinió constructiva pròpia.

Vivencialitat: L’experiència és el millor recurs per tal de formar una idea pròpia. Aprenem del que vivim, pensem, sentim i fem, a partir de vivències significatives i d’emocions viscudes que fan que es despertin en les persones aquelles inquietuds que ajuden a créixer. 

Treball en equip: La capacitat de treball en equip és primordial en la consecució dels nostres objectius, per tant ha de ser fruit del treball conjunt i coordinat de totes les persones que formen la nostra associació el que ens porti a la nostra visió. 

Respecte cultural: Respectar és sumar. El respecte ens permet reconèixer altres cultures per la construcció d’una societat diversa i plural. L’acceptació de totes aquestes classes ens enriqueix en la capacitat d’identificar estereotips i prejudicis com a primer pas per a modificar-los. Hem de ser capaços de reconèixer i enfrontar les nostres pors i inseguretats davant cultures diferents. 

Voluntariat: Tots els integrants de l’associació, des de col·laboradors esporàdics fins a equip dirigent duen a terme les seves tasques de forma lliure, gratuïta i desinteressada. 

Gràcies a la germanor creada amb l’associació Non Dalla Guerra, el novembre de 2019 va tenir lloc, a  la ciutat de Vicenza (Itàlia), el naixement de la Confederació NDG-NAG.

Aquesta nova línia d’actuació i connexió inter-associativa pretén l’assoliment dels objectius comuns marcats però tenint en compte la realitat territorial de cadascuna de les parts, que determina el seu marc d’actuació. 

Tant des de No Amb la Guerra com des de Non Dalla Guerra, creiem que és important compartir la voluntat d’aprenentatge continu entre ambdues associacions, amb la certesa i convicció d’allò que ens uneix: el “pensa globalment, actua localment”. 

Des de la Confederació creiem que els reptes en què  es troba involucrada Europa ens afecten a tots com a ciutadans i ciutadanes, i és per això que ens sentim amb el deure d’unir-nos i actuar amb un pensament comú basat en els valors universals dels drets humans. 

CONVICCIONS I MISSIONS CONJUNTES: 

  1. L’educació com a eina d’estimulació d’un pensament crític. 
  2. Donar a les persones i, sobretot a la joventut, l’oportunitat d’emancipar-se com a individus capaços de reconèixer-se en les seves accions diàries. 
  3. Crear espais de diàleg significatiu, especialment amb aquelles persones que no comparteixen els nostres valors. 
  4. Promoure la trobada amb l’essencialitat de reconèixer l’altre com a “persona” i no a través d’una escala social desigual.