Un projecte
Un projecte dissenyat per a oferir la possibilitat d'implicar-se i abordar temes socialment incòmodes i delicats
Una idea
La idea de que tots formem part d’una mateixa societat i en nosaltres recau la responsabilitat del futur que li volem donar​
Un somni
El somni de poder construir una societat més justa per a tothom, i no a través de la guerra, és a dir no fonamentada amb la guerra​
Educació
Entenem l'educació com una eina fonamental per trencar les fronteres de la ment i promoure el canvi
Jordània
Promovem experiències voluntàries a l'Orient Mitjà per entendre de forma més profunda la crisi dels refugiats
Ceuta
Ens apropem a aquest territori per conèixer la realitat migratòria d'Espanya