Jordània

Article 1.
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

Des de No Amb La Guerra organitzem campaments de voluntariat a Jordània que permeten als participants viure i conèixer en primera persona la realitat de les persones afectades per la guerra. 

SENTIT/VALORS DEL CAMPAMENT
La pau és la idea principal per la qual volem treballar. La manera de promoure-la i defensar-la és a través de la trobada, que és el principal valor i pot ser experimentat per diversos enfocaments, directes o indirectes, mitjançant diferents activitats planificades. 

La trobada permet un coneixement. NAG vol comprometre als seus voluntaris; que visquin tant la solidaritat com l’empatia. Els voluntaris han de sentir els altres i reconèixer-los al mateix nivell d’igualtat que a ells mateixos. 

El sentit dels campaments de NAG és aquell de defensar i promoure la pau a partir de ponts d’entesa culturals.

OBJECTIU 
Un dels objectius fonamentals dels campaments és l’intercanvi cultural que pot ser experimentat a través de la trobada, de la qual l’objectiu és crear un espai just de diàleg, una atmosfera positiva on cadascú es pugui sentir lliure de parlar còmodament.

A Jordània, els voluntaris de NAG experimenten en el terreny i comprenen directament la situació dels refugiats, el seu estatus i el sistema d’acollida, de la mateixa manera que són testimonis de la seva situació actual.  

Després d’això, l’expectativa és que els voluntaris estiguin preparats per prendre la responsabilitat de portar la veu dels qui es troben, ja que a aquestes persones normalment els manca la possibilitat d’aixecar-la. Per tant, una de les responsabilitats i objectius de NAG és mantenir allò que es veu i les històries s’escolta viu. A les activitats, els voluntaris reconeixen la dignitat que cada ésser humà es mereix, i tenen l’oportunitat de conèixer a les persones no només per la seva condició, sinó també per les seves habilitats. 

Es podria dir que, entre els objectius, es destaca el de veure a la gent que ens trobem com a persones, i no només com a refugiats. Ells són conscients que enfrontar-se a les diferències no és fàcil, sinó més aviat un repte. Aquest és el nostre compromís: reconèixer la complexitat d’una realitat i intentar  superar les barreres a través de la trobada, de passar temps amb les persones i de compartir experiències.

Els camps a Jordània s’organitzen conjuntament amb Non Dalla Guerra i Caritas Jordan

"El menjar i l'ajuda van i venen, però trobar algú que és capaç d'escoltar-nos és el veritable regal"

Article 13.
1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de cada Estat.

2. Tota persona té dret a sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi

Coneix les experiències dels participants!