Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’Associació No Amb La Guerra (d’ara endavant, “No Amb La Guerra”) amb NIF G67397497 informa que les dades personals que es recullen a través del lloc web www.noamblaguerra.cat (d’ara endavant, el “Web”), del qual n’és titular, o a les que accedeixi a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través del Web seran incorporades a un fitxer titularitat de No Amb La Guerra, amb la finalitat d’atendre les seves peticions i/o consultes, enviar comunicacions informatives (també per via electrònica) i, si s’escau, gestionar les altes de noves adhesions i altres activitats pròpies de l’entitat.

No Amb La Guerra té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social de No Amb La Guerra en els termes establerts a la legislació vigent. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, No Amb La Guerra li ofereix la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets referits anteriorment a través del correu electrònic noamblaguerra@gmail.com

Finalitat del tractament de les dades personals

A No Amb La Guerra tractarem les teves dades personals recaptades a través del Web amb les següents finalitats:

  1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través del Web per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

  2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats al Web

  3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions d’informatives i / o de campanyes de No Amb La Guerra i altres entitats afins.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment. Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Conservació de les dades recollides

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb No Amb La Guerra o no demanis la seva supressió i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals.

Legitimació

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  1. La sol·licitud d’informació de No Amb La Guerra, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.

  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella disposada a aquest efecte.

Serà necessari que, en els formularis del Web, l’usuari empleni els camps assenyalats com a “obligatoris”. El no emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que No Amb La Guerra no pogués atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, No Amb La Guerra quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta de les peticions i/o consultes sol·licitades. L’usuari haurà de comunicar a No Amb La Guerra les seves dades personals actuals per tal que la informació continguda en els fitxers de No Amb La Guerra estigui actualitzada i sense errors. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

Destinataris

Les dades personals facilitades per l’usuari, amb caràcter general, no seran comunicades o cedides a tercers, si bé podran cedir-se a proveïdors sota contracte amb No Amb La Guerra per a les finalitats referides anteriorment. Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a No Amb La Guerra, llevat de l’obligació legal.

Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

– Administracions públiques: per al compliment de les obligacions legals a què No Amb La Guerra està subjecte per la seva activitat.

– Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les quals voluntàriament participis.

– Proveïdors que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que No Amb La Guerra hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals No Amb La Guerra té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.

Si en el futur No Amb La Guerra realitzés altres cessions de dades personals, s’informarà oportunament.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

No Amb La Guerra informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública.

Propietat Intel·lectual

No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del Web sense el consentiment previ i per escrit. Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual de la informació prestada per No Amb La Guerra i, en particular de:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis o que infringeixi els drets de tercers.

  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de No Amb La Guerra, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

  • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

  • La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.

  • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.